Lokaal Zaans maakt deze raadsperiode af!

Het is moeilijk om Lokaal Zaans alleen voort te zetten maar ik ga het wel proberen!

Al eerder had ik besloten door de nasleep van long covid, niet deel te nemen aan de verkiezingen in maart 2022. Maar ik zal wel alles op alles zetten om deze raadsperiode zo goed mogelijk af te sluiten!

De standpunten van Lokaal Zaans blijven belangrijk en ik zal mij hier, zo goed als het kan, voor blijven inzetten.

Graag tot ziens,

Simone van Otterloo

Wij zijn Lokaal Zaans

Lokaal Zaans is opgericht in 2019 en heeft 2 zetels in de gemeenteraad van Zaanstad. Wij stellen de Zaankanter voorop, niet de ideologie. Wat voor het ene dorp of wijk werkt, hoeft niet werken voor het andere dorp. Dat vergt vaak maatwerk en daarvoor is het belangrijk goed te luisteren naar onze inwoners. Die kennen hun dorp, buurt en wijk het beste. Dat geluid brengen wij naar de raad.

De kracht van een burgerinitiatief

Lokaal Zaans: samen met inwoners agenderen we het initiatief op de agenda van de gemeenteraad. Mooie voorbeelden: ondergronds afval scheiden in Saendelft, huisvesting Huisartsen in Krommenie, verkeersdrukte rondweg Westerkoog en oplossing voor de files op de Dorpsstraat in Assendelft.

Erfgoed

Lokaal Zaans: wij willen een actieve monumentenlijst en wij hebben samen met andere partijen succesvol beleid gemaakt voor behoud van beeldbepalende panden (denk hierbij aan bijvoorbeeld de Stolpen die geen monument zijn maar wel zeer karakteristiek). Wij staan voor goede combinaties tussen erfgoed, wonen en werken.

Wonen en leven

Lokaal Zaans: in je eigen huis moet je veilig en prettig kunnen wonen. Iedereen moet een huis kunnen kopen of huren wat bij je past. Basisvoorzieningen, infrastructuur en openbaar groen moeten op orde zijn. Daarnaast blijven we inzetten op structureel oplossen van funderingsproblemen en mogelijkheden om erfpacht af te kopen.

Verkeer

Lokaal Zaans: trots zijn wij op de oplossing voor de verkeersdrukte op de Dorpsstraat in Assendelft. Er komt een alternatief! Verder blijven we strijden voor een alternatief voor de Westerkoogweg, betere ontsluiting voor Westerwatering en minder verkeer op de Wandelweg in Wormerveer. En ook vinden wij voldoende parkeerplaatsen belangrijk.

Openbare ruimte

Lokaal Zaans: wij willen een schone gemeente. Een gemeente die goede service verleent voor het ophalen van afval, nadenkt over de toekomst (na scheiden een optie) en zorgt voor haar belangrijke basistaak: de openbare ruimte op orde houden! We hebben het tot nu toe steeds heel actief geagendeerd op de agenda van de raad en zullen dat blijven doen!

Ondernemers en regels

Lokaal Zaans: wij toetsen bij elke regel of deze echt nodig is. Wij kijken kritisch of vergunningen nodig zijn of dat bijvoorbeeld een meldplicht voldoet. Belastingen blijven minimaal gelijk, gaan in ieder geval niet omhoog en worden waar het kan afgeschaft (reclame en precariobelasting en de VMR op de Zaanse Schans.

Veiligheid

Lokaal Zaans: belangrijke promotie van ‘Meld misdaad anoniem’ en ‘Slim Melden’ om ongeregeldheden in de openbare ruimte aan te kaarten. We hebben meegewerkt aan een filmpje om de proef op de som te nemen en hebben verbetervoorstellen gedaan.

Wat willen we nog meer?

Lokaal Zaans: dankzij onze inzet is de begroting in één oogopslag en een Deltaplan Financiën opgesteld. Een begroting lezen is namelijk een hele kluif. We willen transparanter communiceren met onze inwoners waar hun geld aan uitgegeven wordt en hoe de gemeente er financieel voorstaat. En voor de raad meer handvaten om te sturen!

Contact

Simone van Otterloo: s.otterloo@raadzaanstad.nl